อาจารย์พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

    อาจารย์พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ
    ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ
    โทรศัพท์ 025406500
    อีเมล์ [email protected]