รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ตามประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ลงวันที่ 2 กันยายน 2559 เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งแพทย์แผนไทย [...]

ประกาศรายชื่อผู้ที่สิทธิ์สอบความรู้ ทักษะและสมรรถนะ

ขอให้ผู้มีสิทธิในตำแหน่ง ดังนี้ ดาวน์โหลดรายชื่อและรายละเอียดได้ที่นี่ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา  เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตามวัน เวลา [...]

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกสอบสัมภาษณ์ข้าราชการ

ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 202  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ ลิงค์ดาวน์โหลดรายชื่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประเภทพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งแพทย์แผนไทย [...]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/ รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านการสอน)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ สถาบันพระบรมราชชนก รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/ รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ – ชำนาญการ (ด้านการสอน) [...]