ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9

ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2560-2561 ไปแล้วนั้น วิทยาลัยฯ [...]

ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน ประจำปี 2560

ประกาศสำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน ประจำปี 2560 สอบข้อเขียนในวันที่ 1 เมษายน 2560 [...]

เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศ เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ผู้สมครเข้าอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที 19 จากเดิมวันที่ 22 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 23 มีนาคาม 2560 เวลา 10.00 น. ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

รายชื่อนิสิตใหม่ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่ 2)

รายชื่อนิสิตใหม่ศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่ 2) ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (ระบบคัดตรงจากพื้นที่รอบที่ 2)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (รอบที่ 2) ตามที่สถาบันพระบรมราชชนกคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา [...]