ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยฯให้ส่งผลการตรวจร่างกาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ ๙ โดยผู้ผ่านเป็นตัวจริง ๖๔ คนขอให้ส่งผลการตรวจร่างกายตามแบบฟอร์มการตรวจร่างกายที่กำหนดให้ดาวน์โหลด [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9

ขอให้ผู้สิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22 เมษายน 2560 เวลา 08.00 – 12.00 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ โดยในวันที่สัมภาษณ์ [...]