ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. [...]

ประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9

ตามที่วิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 9 ไปแล้วนั้น วิทยาลัย ขอประกาศเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม 2 คน ดังนี้ วาสนา     ภูมิรัตน์ศีรี กัญญาภัค   เพียรไชสงค์ [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ ๙

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและเรียกตัวสำรองเพิ่มเติม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ ๙  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๐-๒๕๖๑ [...]