สอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกการพยาบาลพื้นฐาน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ กรุงเทพ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหุ่นจำลองฝึกการพยาบาลพื้นฐาน ตามรายการ ดังนี้ หุ่นจำลองฝึกการพยาบาลพื้นฐาน (42.30.15.02 ) จำนวน ๒ ตัว [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ๑. [...]