รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ [...]

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2560

ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นพรัตน์วชิระ เรื่อง  การรับสมัครทุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [...]