รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด และจ้างเหมาบริการดูแลสวนหย่อมและสนามหญ้า เพื่อปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี [...]