รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการ  ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐– ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๑ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้       [...]

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานนวดแผนไทย

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานนวดแผนไทย ตาม ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ลงวันที่ 25  กันยายน  2560        เรื่อง [...]