รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ — — — — — — — — — — — [...]

รายชื่อนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 รอบการรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง    รายชื่อนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง    รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่ [...]

แจ้งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายระบบรับตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ แจ้งขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย ระบบรับตรงจากพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประเภทโควตาบุคคลทั่วไป โควตากรมการแพทย์ โควตาสถาบันพระบรมราชชนก [...]