รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ 6 เดือนปีงบประมาณ 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 สอบข้อเขียนในวันที่ 7 เมษายน 2561 การสอบข้อเขียน แบ่งเป็น 2 ชุดข้อสอบ [...]