ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมสำหรับนิสิตใหม่รอบรับตรงปีการศึกษา 2561

                   ตามประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 และ 2560 ได้ปรับปรุงค่าลงทะเบียนเรียนไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 10 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ ณ [...]