รายชื่อนิสิตใหม่(เพิ่มเติม)หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา(เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562(เพิ่มเติม)

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [...]

รายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ผ่านธนาคารกรุงไทย [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงจากพื้นที่ ปีการศึกษา 2562

 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ ตามที่ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนกประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่างๆ วิทยาลัยในสังกัด ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 3 มกราคม 2562 ไปแล้วนั้น [...]

การเดินทางและเอกสารที่ต้องนำมายื่นในวันสัมภาษณ์(รอบรับตรงจากพื้นที่)

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ยินดีต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียน ในการรายงานตัวสอบสัมภาษณ์ รอบรับตรงจากพื้นที่ วันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา เริ่มยื่นเอกสารตรวจหลักฐานเวลา 08.00 น. [...]