ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง (รอบที่ ๒)

ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้พิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์และผ่านการสัมภาษณ์ [...]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้ารับการอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 11 ปีงบประมาณ 2562-2563 ตามที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 [...]

รายชื่อนิสิตใหม่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยให้บุคคลที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11 ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ มาสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 8.00-12.00 ที่ [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบรับตรง ปีการศึกษา 2562

ตามที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประกาศผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษา ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ [...]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 11 ดาวน์โหลดข้อกำหนดในการเข้ารับการสอบข้อเขียน ประจำปี 2562 สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง ให้ส่งผลการตรวจร่างกาย ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา [...]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ วิทยาลัยในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับตรง ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ [...]