รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions (รอบที่ ๑)

ตามที่ สถาบันพระบรมราชชนก ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรต่าง ๆ วิทยาลัยในสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ การรับแบบ Admissions ระหว่างวันที่ ๑ – ๗ เมษายน ๒๕๖๒ ไปแล้วนั้น [...]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 คน

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ [...]

กรอกข้อมูลนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562

รายงานตัว 1 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ขอให้นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562 ทุกรอบการรับ กรอกข้อมูล   กำลังโหลด…