รายชื่อและการแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาลงรายละเอียดข้อมูล

30_bcnnv_logo

ประกาศแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ ประจำปีการศึกษา 2558

ในระบบคัดตรงจากพื้นที่และระบบสอบตรงเข้ามายืนยันการเข้าศึกษา

และลงรายละเอียดข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2558

1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจากระบบคัดตรงจากพื้นที่ และระบบสอบตรง คลิกดาวน์โหลด

2.แบบกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มเพื่อยืนยันสิทธิ์

หมายเหตุ

สำหรับผู้ที่สละสิทธิ์เมื่อส่งข้อมูลสละสิทธิ์ในแบบกรอกรายละเอียดแล้ว ให้ไปดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ที่เว็ป http://admission.pi.in.th/admission/index.php/admis/document_download (entrn008 ขอสละสิทธิ์การเข้าศึกษา)และส่งพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเองที่วิทยาลัย หรือ แฟกต์มาที่ 02 540 6517 หรือสามารถส่ง E-mail ได้ที่ [email protected]

Recommended Posts