ชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมสำหรับนิสิตใหม่รอบรับตรงปีการศึกษา 2561

                   ตามประกาศและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559 และ 2560 ได้ปรับปรุงค่าลงทะเบียนเรียนไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ปีการศึกษา 2561 เป็นจำนวนเงิน 14,500 บาท ซึ่งผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบรับตรง ได้ชำระค่าลงทะเบียนเรียนมาแล้วทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 13,700 บาท ดังนั้นจึงขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในรอบรับตรง ชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนต่างเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 800 บาท โดยดาวน์โหลด ใบชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติม ตามรายชื่อของตนเอง ไปดำเนินการชำระเงิน ณ ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2561 และสามารถจ่ายเพิ่มเติมถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มเติมคลิก

Recent Posts