ภาพกิจกรรม รับฟังบรรยาย หัวข้อ”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนและนิสิตพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ เข้าร่วมรับฟังบรรยาย หัวข้อ”สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 ที่จัดขึ้นโดย หน่วยเฉพาะกิจมหาดเล็กรักษาพระองค์ 904 กองพันทหารช่างที่ 1 กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ ในวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 8

IMG_9708
IMG_9720
IMG_9829
Recent Posts