ภาพกิจกรรม เติมพลังใจบัณฑิตใหม่ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่น 117

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ดร.พเยาว์ พงษ์ศักดิ์ชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ นำบัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่น 117 เข้าสักการะพระพุทธชินสีห์ พระประจำวิทยาลัย พระพุทธชินราชและสมเด็จย่า และท่านผู้อำนวยการ นำนิสิตสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อิติปิโส ชินบัญชร นั่งสมาธิและแผ่เมตตา จากนั้นท่านผู้อำนวยการ อาจารย์ ได้กล่าวเติมพลังใจบัณฑิตใหม่ผู้สำเร็จการศึกษา รวมทั้งน้องๆ ตัวแทนแต่และชั้นปีให้กำลังใจบัณฑิตใหม่ผู้สำเร็จการศึกษา