วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ

ติดต่อ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก
681 รามอินทรา กม.12 เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-25406500
อีเมล์ info@bcnnv.ac.th